آسانسور نفربر

آسانسورهای نفربر هبو ، شیک و مطمئن

امروزه وجود آسانسور نفربر در ساختمان های مدرن، اداری یا مسکونی امری الزامیست. آسانسورهای هبو متناسب با نیاز، سلیقه و خواسته های شما طراحی می شوند. ایمنی آسانسور برای ما همواره در رتبه اول اهمیت قرار دارد. در آسانسورهای هبو علاوه بر ایمنی در انتخاب و مرغوبیت قطعات دقت شده ، زیرا هر قطعه به تنهایی در کارکرد آسانسور تاثیر دارد.

طراحی :​

آسانسورهای هبو مناسب با معماری ساختمان شما به گونه ای طراحی می شود که علاوه بر انتخاب مدل و جنس کاربردی مناسب را به شما ارائه دهند.

حرکت منظم :​

ما با انتخاب مدرن ترین سیستم های نیروی محرکه و پیشرفته ترین سیستم کنترل، چه در آسانسورهای کششی یا هیدرولیک، حرکت منظم و یکنواخت را در آسانسور ایجاد می کنیم.
در آسانسورهای هبو به منظور پایین نگه داشتن هزینه نگهداری و تعویض قطعات در تمامی طول عمر آسانسور شما، قطعات مرغوب و مقاوم با عمر کاربری بالا و مصرف پایین انتخاب می شوند.