باربر

آسانسورهای باربر هبو ، با قدرت و مطمئن

آسانسور باربر شما باید روزانه بار سنگینی را جا به جا کند. ما به شما اطمینان می دهیم آسانسورهای شرکت هبو به راحتی این وظیفه را برآورده می کند. ما آسانسورهای باربر شما را با مرغوب ترین قطعات و قیمت مناسب قوی و مطمئن تولید می کنیم. آسانسورهای باربر هبو 20 تن بار را همانگونه که خواست و نیاز شماست ، مانند 225 کیلوگرم بار جا به جا و حمل می کنند.

مزایای آسانسورهای هبو : ​

  • کاربری سنگین روزانه با بهره برداری دراز مدت ، ترانسپورت دقیق برای حمل اشیا با ارزش شما
  •  انتخاب در ابعاد کابین
  •  نصب در چاه از دیوارگچی ، بتن و یا سازه فلزی
  •  امکان نصب در چاه با بالاسری کوتاه